Kurz Call centrum

Anotácia kurzu Call centrum

Telefonický operátor & telemarketingový pracovník v zákazníckych centrách komunikuje so zákazníkmi výlučne pomocou telekomunikačných prostriedkov, predovšetkým však telefonicky. 

V prípade pasívneho telemarketingu spracováva prichádzajúce telefónne hovory – rieši poskytovanie informácií o výrobkoch či službách, prijímanie objednávok, technickú podporu. V prípade aktívneho telemarketingu aktívne telefonuje, podľa predom vytvoreného zoznamu, potencionálnym zákazníkom resp. prieskumnej vzorke respondentov.  

Jeho úlohou je tak získať odpovede a vyplniť dotazníkový formulár v rámci prieskumu trhu alebo sledovania spokojnosti zákazníkov alebo činnosti konkurencie, propagovanie produktov/služieb, pozývanie overovanie a potvrdzovanie účasti na eventoch, dojednávanie schôdzok pre obchodných zástupcov, predaj produktov a služieb (telesales), prípadne iné.  

Telemarketingových pracovníkov zamestnávajú call centrá, alebo sú súčasťou oddelenia zákazníckeho servisu či obchodného oddelenia firiem.  

V rámci nášho kurzu tak máte možnosť získať ucelené know-how z danej oblasti (pre jednotlivcov, tímy aj organizácie).

Osnova kurzu Call centrum

 • činnosti operátora telemarketingu či telefonického zákzníckeho centra 
 • telefonovanie v rámci telemarketingových kampaní: prieskum trhu, prieskum povedomia značky 
 • prezentácia produktov, dotazníky, aktualizácia databázy, spotrebiteľské súťaže, informovanie o prebiehajúcich akciách 
 • riešenie problémov, otázok a dotazov potenciálnych aj existujúcich klientov,poradenstvo pre klienta. 
 • pasívny telemarketing, práca na infolinke 
 • zaznamenávanie údajov a informácií o firmách 
 • dohodovanie stretnutí pre obchodných zástupcov 
 • kontaktovanie klientov, zasielanie emailov, aktívna telefonická komunikácia so zákazníkmi, aktívna ponuka produktov 
 • preberanie objednávok ich kontrola a zapisovanie, informovanie o stave ich spracovania 
 • Základné princípy profesionálneho telefonického kontaktu 
 • vytváranie profesionálneho dojmu 
 • profesionálna komunikácia a zrozumiteľné vyjadrovanie 
 • štruktúra telefonického rozhovoru, 
 • Profesionálna komunikácia 
 • obsah vlastných rozhovorov 
 • verbálna komunikácia – aktívne počúvanie 
 • technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika 
 • parafrázovania 
 • pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka 
 • postupy práce s „Holdom“ 
 • Tréning štandardných telefonických rozhovorov 
 • informačný telefonický rozhovor, poskytovanie informácií 
 • riešenie oprávnenej reklamácie 
 • Zvládanie pripomienok zákazníkov 
 • typy pripomienok 
 • technika zvládania pripomienok 
 • Práca s hlasom 
 • intenzita hlasu 
 • dynamika hlasu 
 • zrozumiteľná artikulácia 
 • Odchádzajúce telefonické rozhovory 
 • štruktúra 
 • základné princípy 
 • Tréning modelových rozhovorov z praxe účastníkov 

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení: 

Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi.  

  Pozitívne a praktické prínosy po kurze – školenie má: 

 • Zdokonaliť a naučiť účastníkov profesionálne komunikovať so zákazníkmi. 
 • Naučiť účastníkov používať v rozhovoroch so zákazníkmi 
 • základnú štruktúru telefonického rozhovoru. 
 • Rozvinúť schopnosť pracovníkov používať na zákaznícka 
 • orientovaný spôsob komunikácie. 
 • Precvičiť v rámci modelových situácií základné typy 
 • telefonických rozhovorov. 
 • Zlepšiť u účastníkov ich prácu s hlasom 
Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.