Zľavy na vlak Slovensko

Oblasť železničnej dopravy

Základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave a podmienky ich uplatňovania sú regulované regulačným výnosom, podľa § 9 ods. 2 zákona o doprave na dráhach (zákon č. 514/2009 Z. z.).   U oboch dopravcoch (ZSSK a RJ), ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme sú poskytované tieto zľavy:  
 • zľava 60 % z obyčajného cestovného na Slovensku pre držiteľov preukazu: 
 
 • držiteľovi Preukazu fyzickej osoby s ťažkým postihnutím so sprievodcom je umožnená bezplatná preprava:  
 • jeho sprievodcu, 
 • vozíka pre imobilného cestujúceho, 
 • kočíka pre imobilné dieťa, 
 • psa so špeciálnym výcvikom. 
CESTOVANIE VLAKOM NA SLOVENSKU so zľavou – 1.  ZSSK poskytujú dôchodcom do 62rokov a nad 62rokov 100% zľavu z cestovného.  Je potrebné požiadať Sociálnu Poisťovňu o zaslanie potvrdenia o poberaní dôchodku.  Treba priniesť 1fotku 2*3cm, potvrdenie o poberaní dôchodku a OP. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 30dní.  Následne Vám na pokladni ZSSK vystavia preukaz na bezplatné cestovanie. Platnosť preukazu je 1rok od vydania. K tomu preukazu treba vždy kúpiť cestovný lístok, ktorý je100%zľava z cestovného.  Pre vlastníkov preukazu ŤZP a TZP-S sa poskytuje zľava cca 60 % (v 1. vozňovej triede cca 25 %) z obyčajného vnútroštátneho cestovného.  CESTOVANIE VLAKOM NA SLOVENSKU so zľavou – 2.  Cestovanie ŽSSK ak ste samotná imobilná osoba na vozíku alebo so sprievodcom.  TZP a TZP-S.  Čo všetko ponúkaj ŽSR pokiaľ ste čiastočne alebo úplne imobilný nájdete na tejto webstránke.  https://www.zssk.sk/sluzby/osoby-so-zdravotnym-postihnutim/  Prepravu si objednajte cez formulár alebo sa informujte v Kontaktnom centre o možnostiach prepravy. Urobte tak najmenej 24 hodín pred plánovanou cestou.  CESTOVANIE VLAKOM NA SLOVENSKU so zľavou – 3.  Vo vlakoch EuroCity/medzinárodné vlaky/ cestuje držiteľ preukazov ŤZP a ŤZP-S s vnútroštátnym príplatkom 1 €. Sprievodca platí príplatok len v 1. triede, 
 • vo vlakoch SuperCity/Pendolino/ cestujú ŤZP a ŤZP-S s vnútroštátnym príplatkom 5 € v 2. vozňovej triede, ak využívajú 100 % zľavu z cestovného. Ak nevyužívate túto zľavu, príplatok k cestovnému v 2. triede predstavuje 1 €, v 1. triede 3 €. Sprievodca platí v 2. aj 1. triede príplatok 5 €, 
 • vo vlakoch InterCity/BA-KOŠICE/ 
 • 100 % zľavu z cestovného pre poberateľov invalidných dôchodkov, 
 • zľavu cca 60 % (v 1. vozňovej triede cca 25 %) z obyčajného vnútroštátneho cestovného pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S vydaným v SR, 
 • viac informácií o zľavách získate v Kontaktnom centre na tel. č.: 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188) alebo na info@slovakrail.sk. 
Držiteľovi preukazu ŤZP a jeho sprievodcovi bezplatne odvezieme: 
 • jeho sprievodcu (v 2. vozňovej triede okrem IC vlakov), 
 • vozík pre imobilného cestujúceho, 
 • kočík pre imobilné dieťa, 
 • psa so špeciálnym výcvikom. 
 • Pes so špeciálnym výcvikom môže cestovať bezplatne v 2. aj 1. vozňovej triede IC vlaku, aj v reštauračnom vozni. Cestujúci musí byť držiteľom preukazu ŤZP-S a je povinný preukázať požadovaným spôsobom špeciálny výcvik psa. 
  CESTOVANIE VLAKOM NA SLOVENSKU so zľavou – 4.  VYSOKÉ TATRY – Tatranské elektrické železnice a Ozubnicová železnica  BEZPLATNÁ PREPRAVA NA TEŽ A OŽ  Cestujúci s nárokom na 100 % zľavu z cestovného sa vo vlakoch Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ), ako aj v priamych vlakoch do/z Tatranskej Lomnice na trati Poprad-Tatry – Tatranská Lomnica cez Studený Potok preukazujú platným preukazom na 100 % zľavu z cestovného bez potreby vyzdvihnutia cestovného lístka na 100 % zľavu z cestovného.  Na trati Poprad-Tatry – Studený Potok v priamych vlakoch do/z Kežmarku a Starej Ľubovne je potrebné sa preukázať aj cestovným lístkom na 100 % zľavu z cestovného.  Deťom do 6 rokov nie je potrebné nárok na 100 % zľavu z cestovného preukázať ani príslušným preukazom, cestujú bez akýchkoľvek formalít. Vysoké Tatry.
Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.