ŤZP, ŤZP-S, PP s UPSVR a ID zo SP

Nové európske preukazy pre ŤZP

Skupina Slovákov dostane „nové“ preukazy. Výhody budú mať vo všetkých krajinách EÚ 

  • Prínosom nových európskych preukazov bude predovšetkým podpora mobility a dostupnosti služieb 
  • Slovensko ich chce začať vydávať najneskôr od roku 2026 

Slovenská republika zavedie Európsky preukaz zdravotného postihnutia aj európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Vydávať ich chce začať najneskôr od roku 2026. Výmena národných preukazov ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) aj parkovacích preukazov ŤZP za tie európske bude bezplatná. 

Prínosom nových európskych preukazov bude predovšetkým podpora mobility a dostupnosti služieb. V praxi to teda znamená, že držitelia tohto preukazu vydaného v ktorejkoľvek členskej krajine budú môcť využívať všetky výhody a zvýhodnenia, ktoré ktorákoľvek členská krajina EÚ priznáva osobám so zdravotným znevýhodnením,“ vysvetlil Ondruš. 

S európskym preukazom ŤZP budú môcť jeho držitelia podľa Ondruša využívať všetky zvýhodnenia, ktoré členská krajina EÚ zdravotne znevýhodneným ľuďom ponúka. Môže ísť napríklad o voľné či prednostné vstupy, znížené vstupné či prístup k pomôckam na mobilitu, ako sú napríklad špeciálne výťahy pre ŤZP. 

Európske preukazy by podľa Ondruša mohli byť dostupné nielen vo forme kartičky, ale aj v digitálnej podobe. „Významná možnosť, ktorú na Slovensku chceme využiť, je vydávať tieto dva preukazy aj v digitálnej podobe,“ priblížil Ondruš s tým, že ako by to malo vyzerať ešte budú konzultovať s Európskou komisiou. K európskym preukazom bude zriadená aj osobitná webová stránka, slovenská aj európska. 

Výmena bude dobrovoľná 

Výmena preukazu ŤZP za ten európsky bude dobrovoľná, v platnosti ostanú naďalej aj národné. Ondruš však ubezpečil, že výmena súčasných preukazov ŤZP a parkovacích preukazov pre ŤZP za tie európske nebude predstavovať pre ich držiteľov žiadne náklady ani administratívu navyše. 

Európske preukazy ŤZP aj európske parkovacie preukazy pre ŤZP bude ministerstvo práce vydávať bezplatne. Náklady na výrobu európskych preukazov rezort odhadol na približne 300 000 eur, financovať ich budú zo štátneho rozpočtu. 

Osobitné podmienky nových ŤZP preukazov budú platiť pri využívaní verejnej dopravy, účasti na kultúrnych podujatiach, taktiež pri návštevách múzeí, rekreačných či športových centier, zábavných parkov a iných zariadení, píše Pravda. 

Môžu mať túto formu: 

  • znížené vstupné, 
  • voľný vstup, 
  • prednostný prístup, 
  • osobná asistencia 
  • pomôcky pre mobilitu 

Touto novou verziou preukazu sa zaručí využívanie parkovacích miest a zariadení, ktoré sú vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím vo všetkých krajinách Európskej únie.  

Príspevok pre ŤZP 

Ako sme ťa nedávno informovali, ak si ťažko zdravotne postihnutý, môžeš štát požiadať o finančný príspevok vo výške až niekoľkých tisíc eur. Tento príspevok má za cieľ odstrániť bariéry a zlepšiť životný komfort. Táto finančná podpora však nie je určená na úpravy sociálneho zariadenia, pretože sa príspevok vzťahuje len na vybrané položky. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo poskytuje finančnú pomoc na adaptáciu bývania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Cieľom je zlepšiť ich pohodlie a odstrániť prekážky v živote. Táto pomoc umožňuje ŤZP jednoduchší prístup k nevyhnutným úpravám v ich bytových, rodinných alebo garážových priestoroch. 

Podľa ministerstva nové konštrukcie alebo inštalácie, ako je napríklad kúpeľňa, WC alebo iné zariadenia, nebudú považované za úpravy, ale skôr za vylepšenia existujúcich zariadení alebo prístupov. To znamená, že úpravy musia smerovať k zvýšeniu pohodlia a odstráneniu prekážok, ktoré by mohli obmedziť pohyb ŤZP. 

Možné úpravy, na ktoré môžu ľudia s ŤZP požiadať o finančný príspevok od ministerstva, zahŕňajú adaptácie existujúceho zariadenia v byte, rodinnom dome alebo garáži. Medzi tieto úpravy patrí aj zlepšenie prístupu k výťahu a upravenie vstupu a prístupu do domu či garáže. 

Dôležité je spomenúť, že ministerstvo neuznáva žiadosti na financovanie výstavby nových objektov či inštalácií, ako sú kúpeľne, toalety, plynové, kanalizačné alebo vodovodné systémy. 

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.