Invalidný dôchodok

Zľavy vyplývajúce z ID:

Zľava na prepravu vlakom – zadarmo

Treba si vyžiadať potvrdenie o poberaní ID a dať sú v pokladnici ŽSR vyhotoviť preukážku.

Tú treba každý rok s novým potvrdením od SP obnovovať.

Oslobodenie od odvodov v prípade TPP

Pri zmluve Dohoda o pracovnej činnosti alebo Dohoda o vykonaní práce do 200 nie sú žiadne odvody ani daňové.  Dá sa to uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

 

 

 zamestnanec odvody 2023

Pri priznanom invalidnom dôchodku  

Pri priznanom invalidnom dôchodku

 

 

 

od40%do70%

nad 70%

Nemocenské poistenie

 

1,40%

1,40%

1,40%

Dôchodkové poistenie

Starobné 

4,00%

4,00%

4,00%

 

Invalidné

3,00%

3,00%

3,00%

Poistenie v nezamestnanosti

 

1,00%

1,00%

0,00%

Sociálne poistenie spolu

 

9,40%

9,40%

8,40%

Zdravotné poistenie

 

4,00%

2,00%

2,00%

Spolu

 

13,40%

11,40%

10,40%

Pri zmluve Dohoda o pracovnej činnosti alebo Dohoda o vykonaní práce do 200 nie sú žiadne odvody ani daňové.  Táto zľava sa uplatniť len u jedného zamestnávateľa. 

Odchod do ID dôchodku – https://www.socpoist.sk/kto-som/dochodca/ziadatel-o-dochodok/ako-poziadat-o-invalidny-dochodok 

Čo hlavne potrebujem k žiadosti o ID: 

 

1. 

Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. 

2 

Vyplnené tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná, potvrdené ošetrujúcim lekárom. 

3 

Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo). 

4 

Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. 

5 

Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby. 

6 

Evidenčný list dôchodkového poistenia potrebujete, ak budete aj naďalej pracovať. Predložiť ho musí Váš zamestnávateľ, a preto je potrebné vopred zamestnávateľa informovať, že ste si požiadali o dôchodok. 

7 

Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003. 

8 

Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu:  Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. 

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.