Parkovací preukaz – úľava od dialničnej známky

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky sú vozidlá, ktoré nemajú povinnosť uhradiť diaľničnú známku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy:

  • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá jedržiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP)v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vybraných skupín vozidiel alebo jazdných súprav, len ak sú tieto vozidlá/jazdné súpravy zaregistrované v systéme Správcu výberu úhrady diaľničnej známky . Povinnosť registrácie do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok majú nasledujúce vozidlá alebo jazdné súpravy:

  • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Prevádzkovateľ žiadosť o registráciu predmetného vozidla

Prevádzkovateľ vozidla môže užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky výlučne na základe potvrdenia o registrácii vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky vystaveného Správcom úhrady diaľničnej známky.

Presný zoznam dokladov a údajov potrebných na predloženie žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky, ako aj samotný postup registrácie je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej zámky. Samotný formulár „Žiadosť o registráciu Vozidla oslobodeného od úhrady Diaľničnej známky“ je k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.