PAAS parkovanie Bratislava

Bratislava spustila regulované parkovanie PAAS 

Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného. 

BRATISLAVA 

Parkovanie v Bratislave. 

So službou Bratislavský parkovací asistent bude mať parkovanie v hlavnom meste jasné pravidlá a podmienky platné pre každého. 

https://paas.sk 

Aké doklady budem musieť predložiť pri registrácii ŤZP parkovacieho preukazu. 

Pri registrácii budete potrebovať nasledujúce doklady: 

 Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (model EÚ) rozhodnutie príslušného orgánu o parkovacom preukaze, podľa § 17 ods. 1 písm. a)  zákona č. 447/2008 Z.z. na preukázanie vzťahu k vozidlu a overenie jeho parametrov budeme potrebovať aj veľký technický preukaz v prípade maloletého dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje vzťah k motorovému vozidlu rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu akceptujeme nasledujúce vzťahy k vozidlu ak žiadateľ je: 

 • držiteľom motorového vozidla v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania zľavovej parkovacej karty pre osobu ŤZP, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
 • má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť 
 • užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely 
 • je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely, 
 • má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, ktorej predmetom je odplatné užívanie motorového vozidla, s právnickou osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel 
 • Ideálne je ísť na hlavnú stránku aplikácie, ktorá je dostupná cez pc a aj cez mobil. 
 • Postupovať podľa navádzania na stránke.  
 • Scanovať len platné a vyžiadané doklady.  
 • Systém má prístupy, kde si pravdivosť predložených dokladov prekontroluje. 
 • Vydá Vám kartu, ktorú si stiahnete do mobilu. 
 • V prípade, že Vás vezie do mesta iné auto, ako schválené v appke, je možné požiadať 4krát do roka na 21dní a registráciu auta, ktoré Vás vezie. 
 • Za rok máte nárok na 750hodím bezplatného cestovania. 

 

V prípade, že žiadosť nebude kompletná, systém Vás automaticky emailom vyzve o jej doplnenie.   

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.