Vyhradené parkovacie miesto pre ŤZP

Vyhradené parkovacie miesto si vybavíte na mestskom úrade

V článku je uvedené, akým spôsobom sa parkovacie miesto pre ŤZP vybavuje v Trnave. Platí to len pre Trnavu.  

Pokiaľ Vás zaujíma, ako to platí u Vás, treba ísť na Váš mestský úrad a spýtať sa tam na platné pravidlá zriadenia vyhradeného parkovania 

Vyhradené parkovacie miesto pre ŤZP je v Trnave ZADARMO:          Viete, ako si ho vybaviť? 

Mesto prezradilo, ako si Trnavčania môžu vybaviť vyhradené parkovacie miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Čo všetko k tomu budú potrebovať? 

„Mesto Trnava vychádza v ústrety obyvateľom, pre ktorých je vyhradené miesto na parkovanie významnou kompenzáciou v sťaženej životnej situácii. Aktuálne je v Trnave približne dvesto občanov, ktorí majú vyhradené parkovacie miesto pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,“ informuje mesto Trnava. 

Ďalšou formou pomoci zo strany mesta bolo zavedenie nového typu parkovacích kariet. Tie majú navýšený počet kreditov pre návštevy o 150 percent. 

Spĺňate podmienky? 

„Požiadať o vyhradené parkovacie miesto pre osoby s ŤZP môžete vtedy, keď spĺňate aspoň jednu podmienku v súlade s komplexným posudkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,“ prezradila radnica. 

Podmienky spĺňate v prípade ak ste odkázaní na individuálnu prepravu osobným autom, máte vydaný parkovací preukaz ŤZP, máte v oblasti mobility obmedzenú schopnosť pohybu, alebo ste odkázaní na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta. 

Doklady, ktoré potrebujete 

„Žiadosť bude posudzovaná na základe metodického usmernenia cestným správnym orgánom a dopravným inšpektorátom PZ v Trnave, lehota na jej vybavenie je 30 až 60 dní,“ dodáva magistrát. 

Zaujímavosťou je, že kým v iných mestách je zriadenie parkovacieho miesta spoplatnené, v Trnave je zadarmo: „Bezplatné je aj samotné parkovanie žiadateľovho motorového vozidla na vyhradenom mieste.“ 

Ak by ste si chceli vybaviť vyhradené parkovacie miesto pre osoby ŤZP, pripravte si (okrem samotnej žiadosti) niekoľko dokladov: nákres polohy parkovacieho miesta, kópiu TP vozidla, kópiu preukazu osoby ŤZP, kópiu parkovacieho preukazu ŤZP a kópiu komplexného posudku Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

„Povolenie sa vydáva na dva roky, v prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o jeho predĺženie. V prípade nového vozidla s novou ŠPZ je potrebné nahlásiť zmenu údajov a priložiť technický preukaz vozidla,“ upozorňuje mesto Trnava. 

 

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.