Vlastné bývanie pre ŤZP, ŤZP – S

Bývanie s podporou ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je špecializovaná finančná inštitúcia na Slovensku, ktorá poskytuje finančnú podporu v oblasti bývania s cieľom zlepšiť bývanie občanov. Fond bol zriadený vládou Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľmi sú podpora dostupnosti bývania, rekonštrukcie a modernizácie bytových domov, ako aj podpora výstavby sociálneho a nájomného bývania.

Medzi hlavné výhody poskytované ŠFRB patria:

 1. **Úverové produkty**: ŠFRB poskytuje úvery na stavebné úpravy a rekonštrukcie bytov a bytových domov. Tieto úvery sú často ponúkané za zvýhodnených podmienok, ako sú nižšie úrokové sadzby oproti komerčným bankám.
 2. **Dotácie**: Fond tiež ponúka rôzne dotácie, napríklad na zatepľovanie bytových domov, čo prispieva k znižovaniu energetických nákladov a zvyšovaniu energetické efektivity budov.
 3. **Podpora sociálneho bývania**: ŠFRB prispieva k výstavbe sociálnych bytov, ktoré sú určené pre menej majetné skupiny obyvateľstva, čím sa zvyšuje ich dostupnosť bývania.
 4. **Podpora nájomného bývania**: Fond podporuje aj projekty, ktoré zvyšujú dostupnosť nájomného bývania, a to hlavne pre mladé rodiny alebo iné zraniteľné skupiny.
 5. **Flexibilita a prístupnosť**: Výhody ŠFRB sú dizajnované tak, aby vyhovovali rôznym potrebám a predpokladom žiadateľov, čo zahŕňa aj možnosť kombinovania úverov s dotáciami.

Celkovo ŠFRB poskytuje dôležité finančné zdroje a podporu, ktoré pomáhajú zlepšiť bývacie podmienky a prístup k bývaniu na Slovensku, čím prispieva k celkovej socio-ekonomickej stabilite v krajine.

 

Zoznam príloh k žiadosti o podporu …..tabuľka

Prehľad poskytovaných podpôr

v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Platí od 1.1.2024

Zoznam príloh k žiadosti o podporu

Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB

Komplexné finančné služby (poistenie a hypoúvery) na jednom mieste

 V oblasti poistenia Vám radi poradíme a pomôžeme pri poistení: 

 • nehnuteľností (Rodinný dom, byt) 
 • motorových vozidiel (PZP a havarijne poistenie) 
 • životné a úrazové poistenie  
 • a iné 

V oblasti hypoúverov Vám radi poradíme a pomôžeme pri: 

 • zabezpečení financií na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti 
 • refinancovaní pôvodného hypoúveru 
 • refinancovaní spotrebných úverov, kreditných kariet  
 • a iné 

Všetky vyššie uvedené služby poskytujeme našim klientom bezplatne. 

Budeme radi ak sa na nás obrátite a využijete, naše viac ako 25 ročné skúsenosti v oblasti poistenia a hypoúverov, výsledkom čoho bude ušetrený čas, peniaze a Vaša maximálna spokojnosť. 

Kontakt: 

INSPA plus s.r.o., kancelária: Údernícka 10, 851 01 Bratislava

Ing. Slávo Chromiak 

Konateľ spoločnosti 

tel: 00421905424777 

mail: slavo.chromiak@inspa.sk 

 

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.