Zdravotná poisťovňa

Doplatky na lieky pre dôchodcov 2022

Veľká zmena od januára: Nárok na lieky bez doplatku nebude mať každý senior, ale len TÍTO! 

Od 1. januára viaceré skupiny pacientov nebudú doplácať za lieky v lekárni ani cent. Odpustenie doplatkov pre dôchodcov, ZŤP a ďalšie zákonom vymenované skupiny bude závisieť od výšky príjmu pacienta. Nárok na takéto lieky nebude mať však každý dôchodca. Kto bude musieť naďalej doplatky platiť a komu ich odpustia?  

ZĽAVY NA LIEKY 

Bohužiaľ, starších ľudí trápia rôzne choroby a mnohí z nich musia užívať viacero druhov liekov. Doplatky za lieky sú často vysoké, no pozitívnou správou je, že niektorí dôchodcovia môžu tieto doplatky obísť. 

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov priniesla nulové doplatky na lieky pre dôchodcov. Treba však podotknúť, že nárok na túto výhodu má len skupina dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eur za štvrťrok. Pre týchto jednotlivcov je táto novinka významnou úľavou. 

Ostatní dôchodcovia musia stále riešiť doplatky v rámci limitu spoluúčasti. Tento limit je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Preplatky, ktoré uhradia, im následne zdravotná poisťovňa vráti na bankový účet. 

Z hľadiska zdravotných výhod sa však ponúka viacero ďalších možností. Okrem nulových doplatkov na lieky môžu dôchodcovia využívať pravidelné lekárske prehliadky, špeciálne vyšetrenia a zľavy do kúpeľov. Tieto benefity predstavujú len zlomok zo širokej škály výhod, ktoré zdravotné poisťovne poskytujú seniorom. 

Od začiatku nového roka nadobúda účinnosť novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá zavádza nulové doplatky na lieky pre dôchodcov. „Nie všetky lieky budú bez doplatku a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov. Musia byť splnené viaceré podmienky,“ uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. Zmena sa od nového roka dotkne: 

  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 
  • poberateľov invalidného dôchodku, 
  • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku, 
  • invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok, 
  • poberateľov starobného dôchodku, 
  • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok, 
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, 
  • pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok, 
  • poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok. 

 

„V daných kategóriách pacientov sa bude posudzovať aj výška ich príjmu. Nebudú nám to však musieť dokladovať, pretože informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa,“ vysvetlil Sukeľ. Upozornil, že dôchodcovia, ktorí ešte pracujú či podnikajú, pravdepodobne do skupiny, ktorým sa budú odpúšťať doplatky za lieky, nebudú patriť. „Nárok na odpustenie doplatku má pacient s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac,“ozrejmila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.  

Nulové doplatky sa podľa SLeK teda budú týkať dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eura za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti ako doteraz. „Limit spoluúčasti je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na účet,“ pripomenul Sukeľ.  

Odpustenie doplatku sa týka len liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. „Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám,“vysvetlil Sukeľ. Upozornil na to, že novela nemení ani princíp, podľa ktorého mechanizmus odpustenia doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má alebo nemá lacnejšiu alternatívu. „Liek bude bez doplatku, ale len vtedy, ak si pacient zo skupiny liekov vyberie ten najlacnejší. Ak nie, liek bude s doplatkom,“poukázala viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková. 

Podľa SLeK je preto dôležité informovať sa v lekárni o možnostiach a dostupnosti liekov s čo najnižším doplatkom. „O tom, či senior patrí do skupiny, ktorá má nárok na liek s nulovým doplatkom, nerozhoduje ani lekár, ani lekárnik, informácia prichádza zo zdravotnej poisťovne,“ dodala Snopková.  

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.