Vplyv televízie a internetu na mladú generáciu

V modernom svete sa ľudia neustále stretávajú s médiami, ktoré sú tak pevne zavedené v každodennom živote, že si ľudia často nevedia predstaviť existenciu bez nich. Rád by som sa zastavil pri takých médiách, akými sú televízia a internet a načrtol ich skutočný vplyv na mladých ľudí. Ak vezmeme do úvahy charakter vplyvu médií na […]

 7 tipov, vďaka ktorým sa človek so zdravotným postihnutím bude cítiť vítaný

Komu nebolo nepríjemné jednať s osobou so zdravotným postihnutím? Všetci sme sa báli zakričať, byť nemotorní a správať sa zle. Je normálne, že sa cítime znechutení v novej situácii, keď nerozumieme príslušným kódom. Ale v skutočnosti to nie je také ťažké. Tu je niekoľko tipov, ktoré budú fungovať vždy, bez ohľadu na typ postihnutia osoby, […]

Zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých občanov: riešenie problémov s nedostatkom pracovníkov 

zamestnavanie zdravotne postihnutych

Napriek tomu, že sa zamestnávatelia často sťažujú na nedostatok pracovných síl na trhu práce, zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku sa často vníma ako riziko. Pritom zdravotne postihnutá osoba môže plnohodnotne zastúpiť osobu bez zdravotných problémov. Mnohí zamestnávatelia sa obávajú zvýšených nákladov, zníženej produktivity, a administratívnej záťaže. Tieto obavy sú však často neopodstatnené a v […]