Chránená dielňa- kurzy pre ŤZP

Výhody rekvalifikačných kurzov

Rekvalifikačné kurzy majú pre osoby so zdravotným postihnutím (TZP) významné výhody a prínosy, najmä pokiaľ ide o nájdenie zamestnania. Tu sú niektoré z kľúčových aspektov: 

  1. Zlepšenie odborných schopností a znalostí: Rekvalifikačné kurzy umožňujú TZP získať nové zručnosti a vedomosti, ktoré sú potrebné na trhu práce. Týmto spôsobom sa môžu prispôsobiť aktuálnym požiadavkám a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

 

  1. Zvýšenie šancí na zamestnanie: Absolvovaním rekvalifikačných kurzov sa zvyšujú šance TZP na nájdenie vhodného zamestnania. Zamestnávatelia často uprednostňujú kandidátov, ktorí majú aktuálne a relevantné zručnosti.

 

  1. Podpora sebavedomia a sebarealizácie: Úspešné absolvovanie kurzu môže výrazne prispieť k zvýšeniu sebavedomia a pocitu sebarealizácie. TZP sa cítia viac pripravení a motivovaní vstúpiť na trh práce.

 

  1. Flexibilita pri výbere zamestnania: Rekvalifikačné kurzy otvárajú dvere k rôznym profesiám a odborom, čo poskytuje väčšiu flexibilitu pri hľadaní zamestnania, ktoré vyhovuje ich schopnostiam a záujmom.

 

  1. Prispôsobenie zmenám na trhu práce: Trh práce sa neustále mení a vyvíja. Rekvalifikačné kurzy umožňujú TZP udržiavať krok s týmito zmenami a prispôsobovať sa novým trendom a technológiám.

 

  1. Podpora integrácie do spoločnosti: Zamestnanie je dôležitý aspekt integrácie do spoločnosti. Rekvalifikačné kurzy pomáhajú TZP nájsť si prácu, ktorá im umožní byť aktívnymi členmi spoločnosti a prispievať k jej rozvoju.

 

  1. Možnosť práce z domu: Niektoré rekvalifikačné kurzy sa zameriavajú na zručnosti, ktoré umožňujú prácu z domu (napr. IT, administratíva). To je obzvlášť výhodné pre TZP, ktorí môžu mať obmedzenú mobilitu.

 

  1. Finančná nezávislosť: Získanie nových zručností a následné zamestnanie prispieva k finančnej nezávislosti TZP, čo im umožňuje lepšie plánovať a realizovať svoje životné ciele.

 

Rekvalifikačné kurzy teda predstavujú dôležitý nástroj na podporu zamestnateľnosti a integrácie osôb so zdravotným postihnutím do trhu práce a spoločnosti ako celku. 

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.