Životný štýl v zdraví a chorobe

Meditácia tancom 5Rytmov

Tanec 5Rytmov (5Rhythms®) je dynamická meditácia pohybom, vytvorená americkou tanečnicou, terapeutkou, charizmatickou šamankou Gabrielle Roth (1941-2012).

5Rytmov® je filozofia, pohľad na svet a umenie v pohybe vytvorená Gabriellou Roth, praktikovaná desaťtisícimi tanečníkov na celom svete. Je to dynamická pohybová prax zakorenená v princípe, že ak dostaneš dušu do pohybu, začne sa sama uzdravovať. 

Pohyb je oboje – liek aj metafora, ktoré sa ku nám dostávajú naprieč cez všetky jazyky, kultúry a vekové skupiny, aby premenili utrpenie na umenie, umenie na uvedomenie a uvedomenie na akciu. 

Kdekoľvek tancujeme 5Rytmov, vznikne komunita narodená pre tanec, potenie sa, zmenu a podporu,  ktorá  poskytne  bezpečný priestor pre  každého z nás aby sme mohli zatriasť tým čo drží naše ego a prebudiť šťavnaté, nepredvídateľné, fascinujúce, na hrane sa pohybujúce, hviezdne časti nášho ja, ktoré si zaslúžia byť slobodné.  

Kreativita   Spojenie  Komunita. 

Každý rytmus je jednotlivcami interpretovaný jedinečným osobným spôsobom, otvárajú nové poňatie slobody a možností, ktoré sú zároveň prekvapivé a liečivé, osviežujúce a zároveň hlboko obnovujúce. Vo svojej podstate je to cvičenie pre pravú hemisféru. Keď sa venujeme 5 rytmom, učíme sa kreatívne vyjadriť agresivitu aj zraniteľnosť, emócie a úzkosti, hraničné aj extatické stavy. Spájajú nás s cyklami života a smrti, s ľudským bytím a duchom všetkých živých vecí. V rámci skupinového kontextu tvoríme prepojenie a komunitu a posilňujeme naše inštinkty a intuíciu. Spájame všetky cesty – všetky kultúry, náboženstvá, rasy, pohlavia a ročníky. 5 rytmov presahuje tanec. Pohyb je liekom, meditáciou aj metaforou. Spolu olupujeme vrstvy a masky a tancujeme, až kým nezmizneme, len aby sme sa skrz to všetko znovu objavili. 

5Rytmov: Plynutie, Staccato, Chaos, Lyrika, Stíšenie

PLYNUTIE/FLOWING 

V rytme „Plynutie „fyzicky precvičujeme umenie byť  v stave tekutosti v našich telách. Plynutie je prívodovým prostriedkom pre našu vnútornú pravdu, impulzom nasledovať tok našej vlastnej energie, byť pravdiví sami k sebe – načúvajúc a nasledujúc naše potreby s vnímavosťou k našim vnútorným a vonkajším svetom. Keď sa otvoríme plynutiu našich fyzických bytostí, všetky ostatné cesty sa otvoria. Je to jedna z najkrajších a najfascinujúcejších ciest tancovania – byť v tom, byť naokolo a vidieť to. Muži a ženy, ktorí vyjadrujú rytmus Plynutia, sú ohybní, pružní, odovzdaní a dôverujú svojim nohám, že ich povedú tam, kde majú ísť. 

STACCATO 

V rytme „Staccato“ fyzicky precvičujeme silu maskulínnej energie. Je presvedčivá, silná a predstavuje spojenie so zvyškom sveta. Staccato je bránou k srdcu. Ukazuje nám ako vstúpiť do sveta v spojení s našimi nohami 

a pocitmi. Tento rytmus vládne nášmu lineárnemu svetu, časti bojovníka v nás, časti v nás, ktorá sa prejavuje ako pravda a jasnosť. Je to tá časť nás, ktorá sa postaví za to, čo je pre nás dôležité, na čom nám záleží, koho a čo milujeme. Staccato je mocný učiteľ hraníc. Ake to ochranca a veľvyslanec pre tú tekutú časť nás. Vizuálne, muž alebo žena vyjadrujúci rytmus Staccata, je vyhranený, jasný, v spojení a nebojí sa transparentne prejaviť svoje srdce. Či už tancujeme Staccato sami, s partnerom alebo v skupine, vždy je to mocný zážitok. 

CHAOS 

V rytme „Chaos“ fyzicky precvičujeme umenie úplného uvoľnenia našich tiel – pustíme hlavu, chrbticu, boky a nohy a pohybujeme sa rýchlejšie než dokážeme myslieť. Chaos nás oslobodzuje od našich ilúzií a hádže nás po hlave do rytmu. Berie nás z cesty „ja nemôžem“ na cestu „urobim to“. Jednoduché praktikovanie Chaosu vás hneď vráti do tela, do prítomného momentu. Tento rytmus nás oslobodzuje od ideí toho, kým sme a dáva nám reálny zážitok toho keď sme úplnými, slobodnými, intuitívnymi a kreativnymi. Chaos je bránou 

ku veľkej mysli. Tanec Chaosu je precvičovaním toho ísť do neznáma, bez strachu čo je na druhej strane. Vizuálne vyzeráme ako veľký, horúci, obrovský, spotený neporiadok zaplavený katarznou energiou. Toto je náš veľký tanec, náš prelomový tanec. 

LYRIKA / LYRICAL 

V Rytme „Lyrika“  praktikujeme umenie vystúpiť z Chaosu. Je to fyzické, energické, emočné a duchovné  tanečné znovuzrodenie. Praktizování Lyriky nás učí ako zlomiť deštruktívne vzorce a odovzdať sa do hlbín plynulých, kreatívnych opakovaní nášho duchovného Ja. Učíme sa ako a vynoriť z nejhlbších častí nás samotných do integrity a dôstojnosti, na ktorú často zabúdame. Zabúdame, že je našou s´časťou. 

„Lyrika! je expanzívna a spája nás s našou ľudskosťou, nadčasovými rytmami, opakovaním, vzorcami a cyklami. „Lyrika! je více stavem bytia  ako iba „rytmus“, môže  sa stať kryštalicky čistým vyjadrením ktoréhokoľvek rytmu v jej ľahkosti. Stávame se odľahčenými v našich chodidlách, ako vtáci lietajúcí vzduchom – ale nerobíme chyby, v „Lyrike! jsme uzemnení a naplno v sile. 

STÍŠENIE / STILLNESS 

Stíšiť sa, byť v kľude a nerobiť nič , to sú dve veľmi odlišné veci. „Stíšenie “ sa pohybuje v našom vnútri aj okolo nás. tanec je našim vozidlom. Našim cieľom je rytmus „Stíšenia“. Naša výzva je byť plavidlom, ktoré je neustále v pohybe a mení se. V tanci „Stíšenia“ se pohybujeme pomalým pohybom – ako vo vysoko nepredvídateľnej meditácii majstrov Tai Chi. Tvary minulosti, prítomnosti a budúcnosti cez nás prechádzajú a – tvarují Ženskú a Mužskú enrgiu  a ich spoločný magický tanec. Pohyb v „Stíšení“a byť “Stíšením“ v pohybe spája životné skúsenosti nášho tela do naozajstnej múdrosti. Nakoniec se rozpustíme kľudnej  meditácii, kde sa všetky ostatné Rytmy našej cesty zbiehajú do vitálnej rezonancie kĺudu. 

Vždy, keď tančíme do „Stíšenia“, praktikujeme umenie stáť sa pokorným a byť stíšenou mysľou, spojení s naším Vyšším Ja. 

/5Rytmov, flowing, staccato, chaos, lyrical, stillness sú registrované ochránné známky/

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.